Täze reňk gözelligi ...

Biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, win-win ýagdaýy bilen gel poliş pudagynda bilelikde siziň bilen öňe gitmegimize garaşýarys!

“New Color Beauty Co., Ltd” Hytaýda Gel Polşanyň iň ygtybarly hünärmen kompaniýasydyr.

2010-njy ýyldan başlap, ýokary hilli UV Gel Polşa önümlerini gözlemek, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýarys.

Gel önümlerimiz şulary öz içine alýar: Üç basgançakly jel, iki basgançakly jel, bir basgançakly jel, ýokarky we esasy palto, gurluşykçy jeli, poligel, jeli güýçlendirmek, boýag jeli, arassa reňkli jel, platina jeli, geçiriji jel, nagyş jeli we ş.m.

2000-den gowrak reňk bar we R&D toparymyzyň zähmetsöýerligi bilen has köp reňk we jel goşulýar…

Biz hakda has giňişleýin

Aýratyn ýygyndylar

Iň oňat gel dyrnaklary bilen üpjün ediji hökmünde, iň amatly hususy marka gurmak çözgüdi, Iň ýokary hilli jel, amatly bahalar, işiňiz üçin hünärmen satuw / gözleg topary berip bileris.

Aýratyn önümler

UV dyrnak jel lak önümleri, siziň bazaryňyza hödürläp bileris: ýokarky we esasy palto dyrnak lak, reňkli örtük jeli, pişik göz jeli, ýalpyldawuk jel, ýalpyldawuk jel, dyrnak uzatma jeli, dyrnak çeper surat jeli we ş.m.

Täzelenmeler üçin habarly boluň

Habarlar we täzelenmeler

Manikýur aklyny almak üçin esasy ädimler ...

Gyzlar üçin eller gyzyň ikinji ýüzi.Öz ýüzlerinden başga ähli manikýurlar her bir gyzyň etjek zadyna öwrüldi.Öýde manikýur etseňiz, dogry ädimler haýsylar?? Sen ...

Koprak oka

Iň oňat dyrnak jelini öndürmek ...

Jel polat önümleri şu günler meşhur bolansoň, Erkek ýa-da Aýal häzirki wagtda dyrnak sungaty bilen meşgullanmagy halaýarlar, bazaryň gaty uludygyny görüp bilýärler .Biziň ulaljakdygyna ynanýarys, ...

Koprak oka

Manikýur aklyny almak üçin esasy ädimler ...

Gyzlar üçin eller gyzyň ikinji ýüzi.Öz ýüzlerinden başga ähli manikýurlar her bir gyzyň etjek zadyna öwrüldi.Öýde manikýur etseňiz, dogry ädimler haýsylar?? Sen ...

Koprak oka

Iň oňat dyrnak jelini öndürmek ...

Jel polat önümleri şu günler meşhur bolansoň, Erkek ýa-da Aýal häzirki wagtda dyrnak sungaty bilen meşgullanmagy halaýarlar, bazaryň gaty uludygyny görüp bilýärler .Biziň ulaljakdygyna ynanýarys, ...

Koprak oka

Habar býulleteniTäzelenmeler üçin habarly boluň

Iber