Biz hakda

Täze reňkli gözellik kärhanasy, çäklendirilen

Hytaýda Gel Polşanyň iň ygtybarly hünärmen kompaniýasydyr.

2010-njy ýyldan başlap, ýokary derejeli UV Gel Polýak önümlerini gözlemek, işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýarys.

Gel önümlerimiz şulary öz içine alýar: Üç basgançakly jel, iki basgançakly jel, bir basgançakly jel, ýokarky we esasy palto , Gurluşyk jeli, poligel, jeli güýçlendirmek,

Boýag jeli, Arassa reňkli jel, Platina jeli, Transfer jeli,

Geliň nagyşlary we ş.m.2000-den gowrak reňk bar we R&D toparymyzyň zähmeti bilen,

has köp reňk we jel birleşýär

Biziň ynanjymyz “Greenaşyl we saglyk, ajaýyp hil, moda, hasabatly, amatly çykdajylar, birinji derejeli hyzmat”.Bu pudagyň sagdyn ösmegine ýol görkezmek üçin daşky gurşaw, arassa we sagdyn jel polýak öndürijileriniň ýolundan gitmegi aýratyn nygtaýarys. Önümlerimiziň hemmesi SGS, FDA we GMPC şahadatnamalary bilen tassyklanýar we daşary ýurtlarda ýerli bazar düzgünine laýyk gelýär.

Sergi suratlary

Biz hakda

Formulamyz gowy yzygiderlilikde we örtüginde, gowy boýag duýgusy, tekiz gurluşy we uzak dowamlylygy, esasy materialdan ýa-da pigmentden bolsun, zäherli we zyýansyz, hemmesi 10 maddasyz we diňe ösümlik laboratoriýasynyň işgärleri şahsy barlagdan soň öndürilýär harytlar.Gelhli poli durnuklylygyň ýokary hilli bolmagy üçin, gaty berk önümçilik prosesi, ösen önümçilik enjamlary, QC barlag prosedurasy, tehnikler we ýokary hünärli işçiler bar.

momoer
GEL SYISAHATÇYLYGY

Moda tendensiýasyny ele almak we adaty markanyň hereketini goldamak üçin her ýyl täze formula we täze reňkler döretmek, çap edilen çüýşe, hususy bellik we reňk gutulary ýaly dürli görnüşli gaplamalar bilen müşderini goldamak üçin ýörite toparymyz bar. 150-den gowrak ussat işçi bilen zawodda uly kuwwat we çalt öňdebaryjy wagt hödürleýäris.

Biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, win-win ýagdaýy bilen gel poliş pudagynda bilelikde siziň bilen öňe gitmegimize garaşýarys!


Habar býulleteniTäzelenmeler üçin habarly boluň

Iber