Dyrnak çeper eserleriňiz üçin ýokary hilli ýalaňaç gel reňki, OEM UV gel zawodynyň ýalaňaç gel reňki

Gysga düşündiriş:

Dyrnak çeper eserleriňiz üçin ýokary hilli ýalaňaç gel reňki, OEM UV gel zawodynyň ýalaňaç gel reňki

Önümiň ady: udealaňaç reňkli dyrnak jeli

Marka ady: Täze reňk

Bahasy: çüýşede 8ml, 15ml

Goýmalar: çyzgy görnüşi

Görnüşi: UV Gel dyrnagy

Reňk: 100 + reňk

Gelip çykyşy: Guangdong, Hytaý


 • EXW bahasy:ABŞ-nyň $ 0.3- 2,5 / bölegi
 • Min.Order mukdary:67 bölek 15ml / 125 bölek 8ml
 • Üpjünçilik ukyby:Günde 10000 bölek / bölek
 • Marka ýöriteleşdirilen:Elýeterli
 • Öňdebaryjy wagt:3-25 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  gowy üpjün ediji udealaňaç reňkli gel poli

  Üç basgançakly jelimiziň artykmaçlygy:

  Orta ýapyşykly dyrnak jeli          dyrnak jeli
       Ajaýyp gurluş, tekizwe doly pigment jel poly   doly pigment jeli
    Lyokarky öwüşginli dyrnak çeper jeli
    Inçe gel poli
     21 günden gowrak ýarym permant gel dyrnagy    uzyn soňky ýarym permentli jel poli

  “NEW COLOR” ýalaňaç reňkli gel dyrnaklary nähili görünýär, aşakda serediň:

  Gel poli ýeterlik derejede parlak

  Udealaňaç reňkli gel dyrnagy

   

  Dyrnak sungatynyň doly görnüşi, hatda açyk reňk,doly pigment gel dyrnagy

  doly pigment ýalaňaç reňkli gel poli

   

  Ossalpyldawuk ýa-da dyrnak jel effekti uzyn görünýär

  Gyzyl noýba reňkli gel reňk
  Udealaňaç reňkimizden üç basgançakly jel bilen kem-kemden üýtgemegi ýa-da gülläp ösýän dyrnak sungaty ajaýyp

  Tebigy reňkli jel

   

  Geliň doly reňki / kölegesi bar

  Udealaňaç reňk

   

  Zawodymyzdaky ähli jel polişini ösdürýäris, professional formula dörediji / reňk garyndysy / doldurma / ýöriteleşdirilen gaplama işleýşi boluň

  Doly kolleksiýada 2000-den gowrak kölege bar 

   

  Gel polýak zawody

  Täze reňkli gözellik jel polýak zawodynyň artykmaçlygy:

  1) bir aýlap dowam etjek Gel Polýakdan siňdiriň

  2) Super Shinny Bling gel dyrnagy

  3) Doly / Galyň ýalpyldawuk, ulanmak aňsat

  4) Bedenimiz üçin saglyk, wegetarian we rehimsiz

  5) Gel polisini aýyrmak aňsat

  6) 36v ýa-da 48v Led we UV çyrasy astynda 30-60-njy ýyllarda gowy bejerilýär

  7) Täze reňk markasy ABŞ, Angliýa, Fransiýa, Itlaý, Gollandiýa, ähli Euroewro ýurtlary ýaly daşary ýurt bazary üçin niýetlenendir

  8) 10 mugt gel polýak 

   Saýlamak üçin 2000+ dürli reňk, Has köp reňk / formula kolleksiýamyza her aý / möwsüm / ýyl goşulýar

   

  Marka ýöriteleşdirilen goldaw

  1) Hususylaşdyrylan logo gaplamasyny goldaň

  2) Custöriteleşdirilen täze formula we täze reňk

  3) OEM, ODM we OBM hyzmatyny goldaň

  Uv Gel Liner gel poli (OEM / ODM sargyt kabul ederliklidir):

  Bir çüýşede 5gram / 8gram / 15gram, köpükli tarelde 48pc ýa-da gutyda 12 çüýşe, soňra Master Carton-da

  Hususy marka belligi ýa-da çüýşe üçin ekran çap etmek mümkinçiligi bar

  Custöriteleşdirilen reňk gutusy / toplum gutusy hoş geldiňiz

  Karton diňe bir müşderi maglumatlary bilen däl

  Gel poly üçin gaplamak

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habar býulleteniTäzelenmeler üçin habarly boluň

  Iber