Manikýur uv jeliniň täze kolleksiýasynyň aşagynda fleş jel / ýalpyldawuk gel polish super parlak

Gysga düşündiriş:

Manikýur uv jeliniň täze kolleksiýasynyň aşagynda fleş jel / ýalpyldawuk gel polish super parlak

Önümiň ady: “Flash Gel”

Marka ady: Täze reňk

Bahasy: çüýşede 8ml, 15ml

Goýmalar: Dyrnak sungaty

Görnüşi: UV Gel dyrnagy

Reňk: 36 reňk

Gelip çykyşy: Guangdong, Hytaý


 • EXW bahasy:ABŞ-nyň $ 0.3- 2,5 / bölegi
 • Min.Order mukdary:67 bölek 15ml / 125 bölek 8ml
 • Üpjünçilik ukyby:Günde 10000 bölek / bölek
 • Marka ýöriteleşdirilen:Elýeterli
 • Öňdebaryjy wagt:3-25 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Üstünligi:

  1) bir aýlap dowam etjek Gel Polýakdan siňdiriň

  2) Lightagtylygyň aşagynda Super Şinny / lightagtylygyň aşagynda fleş

  3) Baý ýalpyldawuk, bu ýygyndy üçin 36 reňk

  4) Gel polýak gowy yzygiderlilik, tekiz, ýumşak we ulanmak aňsat

  5) Bedenimiz üçin saglyk, wegetarian we rehimsiz

  6) Gel polisini aýyrmak aňsat

  7) 36v ýa-da 48v Led we UV çyrasy astynda 30-60-njy ýyllary gowy bejermek

  8) Täze reňk markasy, ABŞ, Angliýa, Fransiýa, Itlaý, Gollandiýa, Euroewro ýurtlary ýaly daşary ýurt bazary üçin niýetlenendir

  10) 10 mugt gel polýak 

   Saýlamak üçin 1500+ dürli reňk bar, Has köp reňk / formula kolleksiýamyza her aý / möwsüm / ýyl goşulýar

  Marka ýöriteleşdirilen goldaw

  1) Hususylaşdyrylan logo gaplamasyny goldaň

  2) Custöriteleşdirilen täze formula we täze reňk

  3) OEM, ODM we OBM hyzmatyny goldaň

   

  UV gel hususy marka nyşany çüýşesi

   

   

  Doly ýalpyldawuk / ýalpyldawuk ýalpyldawuk gel poliş kolleksiýasy

  Fleş jel

  Gel reňkli reňkler ossalpyldawuk dyrnak sungatyny we mat dyrnak sungatyny görkeziň

   

  Fleş jel Reňk ýygyndysy

  Fleş jel reňk ýygyndysy 1

   

  Adaty ýagtylygyň aşagynda fleş jel

  Gyzyl reňkli fleş jel

   

  Doly ýalpyldawuk gel poli ----- Dowamlylyk, doly örtük we galyň gatlak ýalpyldawuk

  Kümüş diskoteka jeli

  Göwher jel poly - barmagyňyz diskoteka meňzeýär

  açyk gök fleş jel Disko gel çal gök reňk

   

  Lightagtylygyň aşagyndaky super fleş ----- Dyrnagyňyz demirgazyk ýyldyzy

  Lightagtylygyň aşagyndaky fleş jel

  Bu fleş jelde / Disko gel polisinde jemi 36 sany reňk

  Reňk jeli polýak nädip ulanmaly ---- ony adaty arassa reňkde ulanyň ýa-da öz islegiňiz ýaly islendik dizaýny dörediň

  1. Dyrnagy şekillendirip, dyrnak plastinasynyň arassa ýüzüni yzygiderli taýýarlaň

  2. Täze reňkli marka esasy palto gatlagy bilen çalyň, LED / UV çyrasynyň aşagynda 60-njy ýyllary bejeriň;

  3. Bir gatlak arassa arassa reňkler Gel polýakdan siňdiriň, şol dyrnagyň gyrasyny ýapmagy ýatdan çykarmaň;36V / 48V LED / UV çyrasynyň aşagynda 60-njy ýyllary bejermek;

  4. Ikinji gat arassa reňkleri Gel polýakdan siňdiriň, 48V / 36V LED / UV çyrasynyň aşagynda 60-a çenli bejeriň;

  5. ossalpyldawuk ýokarky palto, 60S üçin bejeriş;

  6. Arassalaýjy tarapyndan ýokarky paltanyň ýüzüni süpüriň.

   

  Gel polisini nädip ulanmaly

  Biz jel polýak öndüriji, awto-doldurma önümçilik liniýasy we ökde işçiGel polýak zawody

  Maslahat:

  Her örtük üçin şol dyrnagyň gyrasyny ýapmagy ýatdan çykarmaň, haýsy esasy / ýokarky örtük bolsun ýa-da Gel Polýakdan Disko / Flash Soak;

  Mat we Gloss effektleri hemmesi gowy;

  Derä ýa-da kesikula jel çalmaň

  Geliň dyrnakda has uzak dowam etmegini isleseňiz, esasy paltadan öň inçejik gatlak ulanylyp bilner

  Gaplamak:

  Bir çüýşede 5gram / 8gram / 15gram, köpükli tarelde 48pc ýa-da gutyda 12 çüýşe, soňra Master Carton-da

  Hususy marka belligi ýa-da çüýşe üçin ekran çap etmek mümkinçiligi bar

  Custöriteleşdirilen reňk gutusy / toplum gutusy hoş geldiňiz

  Karton diňe bir müşderi maglumatlary bilen däl

  Gel poly üçin gaplamak

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habar býulleteniTäzelenmeler üçin habarly boluň

  Iber