Itteralpyldawuk gel polýak ýokary derejeli ýalpyldawuk reňkler gyzyl / süýümli / altyn / gara / ýaşyl ýalpyldawuk gel dyrnagy

Gysga düşündiriş:

Itteralpyldawuk gel polýak ýokary derejeli ýalpyldawuk reňkler gyzyl / süýümli / altyn / gara / ýaşyl ýalpyldawuk gel dyrnagy

Önümiň ady: ýalpyldawuk gel poli

Marka ady: Täze reňk

Bahasy: çüýşede 8ml, 15ml

Goýmalar: Dyrnak sungaty

Görnüşi: UV Gel dyrnagy

Reňk: reňkli

Gelip çykyşy: Guangdong, Hytaý


 • EXW bahasy:ABŞ-nyň $ 0.3- 2,5 / bölegi
 • Min.Order mukdary:67 bölek 15ml / 125 bölek 8ml
 • Üpjünçilik ukyby:Günde 10000 bölek / bölek
 • Marka ýöriteleşdirilen:Elýeterli
 • Öňdebaryjy wagt:3-25 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Bu “Glitter gel polish” kolleksiýasynyň hemmesini zawodymyzda ösdürýäris, professional formula dörediji / reňk garyndysy / doldurmak / ýöriteleşdirilen gaplama gaýtadan işlemek

  Gel polýak zawody

  Üstünligi:

  1) Klassiki doly kolleksiýa ýalpyldawuk reňkler gel poli bar

  2) “Super Shinny” ýalpyldawuk gel dyrnagy, uzak wagtlap dowam edýän ýalpyldawuk effekt

  3) Doly / Galyňlyk / Boş / Çalpyldawuk ýalpyldawuk, ulanmak aňsat

  4) Bedenimiz üçin saglyk, wegetarian we rehimsiz

  5) Gel polisini aýyrmak aňsat

  6) 36v ýa-da 48v Led we UV çyrasy astynda 30-60-njy ýyllarda gowy bejerilýär

  7) Täze reňk markasy ABŞ, Angliýa, Fransiýa, Itlaý, Gollandiýa, ähli Euroewro ýurtlary ýaly daşary ýurt bazary üçin niýetlenendir

  8) 10 mugt gel polýak 

   Saýlamak üçin 2000+ dürli reňk, Has köp reňk / formula kolleksiýamyza her aý / möwsüm / ýyl goşulýar

   

  Marka ýöriteleşdirilen goldaw

  1) Hususylaşdyrylan logo gaplamasyny goldaň

  2) Custöriteleşdirilen täze formula we täze reňk

  3) OEM, ODM we OBM hyzmatyny goldaň

  Kümüş / Altyn / Gyzyl / Gök / Gül Altyn / Gülgüne / Gara ýalpyldawuk gel ýalpyldawuk ýalpyldawuk kolleksiýa, açyk dyrnak sungaty / manikýur

  ýalpyldawuk jel bilen üpjün etmek

  Ajaýyp yzygiderlilik we ýokary derejeli ýalpyldawuk gel ýalpyldawuk gel poli ----- doly ýalpyldawuk, kümüş / altyn / gyzyl we has köp reňkler gymmatly, Baýram baýramyňyzyň ýalpyldawuk reňkleri !!!

   Ro Christmasdestwo ýalpyldawuk gel reňk

  Ro Christmasdestwo gyzyl platina gel poly

  Gara ýalpyldawuk jel

   

  Şampan jeli

  platina gel poli

  ajaýyp gök platina jeli

  Gyzyl platina jel

  gyrmyzy gel reňk

  platina jeli

   

  Ajaýyp aç-açan bling bling gel dyrnak sungaty, Gülleýän 2021 ýalpyldawuk jel!

   

  “Glitter Gel Polish” -i nädip ulanmaly ---- ony adaty arassa reňkli jel ýaly ulanyň ýa-da öz islegiňiz boýunça islendik dizaýny dörediň

  1. Dyrnagy şekillendirip, dyrnak plastinasynyň arassa ýüzüni yzygiderli taýýarlaň

  2. Täze reňkli marka esasy palto gatlagy bilen çalyň, LED / UV çyrasynyň aşagynda 60-njy ýyllary bejeriň;

  3. “Glitter Pol” -dan ýalpyldawuk gatlak çalyň, dyrnagyň gyrasyny ýapmagy ýatdan çykarmaň;36V / 48V LED / UV çyrasynyň aşagynda 60-njy ýyllary bejermek;

  4. Ikinji gatly ýalpyldawuk geli polýakdan siňdiriň, 48V / 36V LED / UV çyrasynyň aşagynda 60-a çenli bejeriň;

  5. ossalpyldawuk ýokarky palto, 60S üçin bejeriş;

  6. Arassalaýjy tarapyndan ýokarky paltanyň ýüzüni süpüriň.

  gel reňkini çalyň

  Maslahat:

  Her örtük üçin şol dyrnagyň gyrasyny ýapmagy ýatdan çykarmaň, haýsy esasy / ýokarky örtük ýa-da ýalpyldawuk / arassa reňk Gel polýakdan siňdiriň;

  Mat we Gloss effektleri hemmesi gowy;

  Derä ýa-da kesikula jel çalmaň

  Geliň dyrnakda has uzak dowam etmegini isleseňiz, esasy paltadan öň inçejik gatlak ulanylyp bilner

  Gaplamak (OEM / ODM gel poliş tertibi kabul ederliklidir):

  Bir çüýşede 5gram / 8gram / 15gram, köpükli tarelde 48pc ýa-da gutyda 12 çüýşe, soňra Master Carton-da

  Hususy marka belligi ýa-da çüýşe üçin ekran çap etmek mümkinçiligi bar

  Custöriteleşdirilen reňk gutusy / toplum gutusy hoş geldiňiz

  Karton diňe bir müşderi maglumatlary bilen däl

  Gel poly üçin gaplamak

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habar býulleteniTäzelenmeler üçin habarly boluň

  Iber