Tingiwopis jeli

Gysga düşündiriş:

Dyrnak sungatynyň çyzgysy üçin täze reňkli hünär boýag jeli

Önümiň ady: tingiwopis jeli

Marka ady: Täze reňk

Gymmatlygy: 3ml, 5ml, 15ml, 30ml / gazana ýa-da turba

Goýmalar: Reňk boýag ýa-da dyrnak çeper suraty

Görnüşi: UV jeli

Reňk: Arassa gara, ak, gyzyl, ýaşyl, sary, gök, gyrmyzy we ş.m. 200-den gowrak reňk

Gelip çykyşy: Guangdong, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Üstünligi:

1) Ekologiýa taýdan arassa we saglyk, yssyz we Highgloss siňdiriňTingiwopis jeli

2) Ulanmak aňsat, Gysga bejeriş wagty, UV / LED çyranyň aşagyndaky her gatlak 60s, agyry ýok we pes yssyTingiwopis jeli

3) Hiç hili borç we köpürjik ýok, gysgalma, gowy yzygiderlilik ýok;

4) Ulanmak aňsat, Softumşak we tekiz dokumasy arassa reňkli jel

5) Hususy logotip / Marka gurmak bilen Müşderini goldaň

6) Müşderä täze formula we täze reňk ösüşi bilen goldaw beriň

7) OEM, ODM we OBM hyzmatyny goldaň

8) Täze reňk markasy, ýapon, ABŞ, Angliýa, Fransiýa, Itlaý, Gollandiýa, ähli Euroewro ýurtlary ýaly daşary ýurt bazary üçin.

9) Zawodymyzdan üýtgeşik formula we kölegeler

10) 9 mugt gel polýak

Professional tingiwopis jeli doly / arassa reňkli örtük we Dyrnak sungaty çyzgysy üçin ulanylyp bilner

boýag jel üpjünçiligi

Geň galdyryjy we owadan boýag gel dyrnak çeperçilik sergisi, reňki gaty arassa, gel tekiz we ýumşak

Güller, kebelek, haýwan, beýleki nagyşlar we ýönekeý 3D nagyşlary ýaly dyrnak sungaty çyzgysy üçin täze marka tingiwopis çyzgysy.

Täze marka boýag jeli 21 gün dowam edip biler

Dürli owadan dyrnak çeperçilik nagyşlary, çotgalaryň köp görnüşli ussat Dyrnak Aýdymçysy tarapyndan döredilip bilner.

boýag jeli satyn alyň

 

Tingiwopis jel çyzgysy, Dyrnak çeperçilik bezegleriniň / stikerleriň, çüýlenen dyrnaklaryň, suw mermeriniň arasynda iň ussat dyrnak sungatydyrDyrnak sungaty, Dyrnak sungaty we Digi dünýä dyrnak sungaty

Täze reňkli marka boýag jeli, iň ussat dyrnak suratkeş bolmaga kömek ediň

Täze reňk markasy tingiwopis jeli arassa reňkleri we ýalpyldawuk reňkleri öz içine alýar

Boýag jeli

Maslahat:

Her bir örtük üçin şol dyrnagyň gyrasyny ýapmagy ýatdan çykarmaň, haýsy esasy / ýokarky örtük ýa-da boýag jeli doly reňkli örtük ýaly işleýär;

Derä ýa-da kesikula jel çalmaň

Gyzarma ýa-da başga bir oňaýsyz täsir alamatlary ýüze çyksa, derrew ulanmagy bes ediň.

Berk möhürläň.Gün şöhlesinden daşda duruň.

Gaplamak:

Gazanda 3gram / 5gram / 8gram / 15gram / 30gram boýag jeli, 1pc / köpürjik halta, 48-72pcs / PP sumka, karton bilen bölünen 1PP halta, Master Kartonda serwal gatlaklar

Hususy marka belligi ýa-da gazana ekran çap etmek mümkin

Custöriteleşdirilen reňk gutusy / toplum gutusy hoş geldiňiz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habar býulleteniTäzelenmeler üçin habarly boluň

    Iber