Hususy / ýöriteleşdirilen Sheer Gel Polýak ýarym dury gel reňkleri, dyrnak jel zawodyndan manikýur ýalaňaç

Gysga düşündiriş:

Hususy / ýöriteleşdirilen Şer Reňk Gel Polşanyň ýarym dury gel reňkleri, professional dyrnak jel zawodyndan ýalaňaç manikýur

Önümiň ady: collectionygyndy jel poly

Marka ady: NC

Gymmatlygy: çüýşede 8ml, 10ml, 15ml, 18ml, 20ml gel poli

Goýmalar: Gündelik dyrnak sungatynyň reňkli palto

Görnüşi: UV jeli

Reňk: ýalaňaç kölegeler

Dogry gün: gel dyrnaklary açylmazyndan 3 ýyl öň

Gelip çykyşy: Guangdong, Hytaý


 • EXW bahasy:ABŞ-nyň $ 0.3- 2,5 / bölegi
 • Min.Order mukdary:67 bölek 15ml / 125 bölek 8ml
 • Üpjünçilik ukyby:Günde 10000 bölek / bölek
 • Marka ýöriteleşdirilen:Elýeterli
 • Öňdebaryjy wagt:3-25 gün
 • Önümiň jikme-jigi

  Üstünligi:

  1) Kölegeli kölege kolleksiýasy, Elmydama siziň üçin ýalaňaç, fransuz manikýurlary üçin ajaýyp dyrnak çeperçilik bazasy ýa-da zordan görünýän ýokary derejeli.

  2) 21 günden köp dowam edýär

  3) gowy yzygiderlilik, tekiz, ýumşak we ulanmak aňsat

  4) Bedenimiz üçin saglyk, wegetarian we rehimsiz

  5) Aýyrmak aňsat

  6) 36v ýa-da 48v Led we UV çyrasynyň aşagyndaky 30-60-njy ýyllary gowy bejermek

  7) Hususy logotip / Marka gurmak bilen Müşderini goldaň

  8) Müşderä täze formula we täze reňk ösüşi bilen goldaw beriň

  9) OEM, ODM we OBM hyzmatyny goldaň

  10) Täze reňk markasy ABŞ, Angliýa, Fransiýa, Itlaý, Gollandiýa, ähli Euroewro ýurtlary ýaly daşary ýurt bazary üçin niýetlenendir.

  11) Zawodymyzdan üýtgeşik formula we kölegeler

  12) 10 mugt Gel Polýak, EUB-e laýyk

  Saýlamak üçin 2000+ dürli reňk, Has köp reňk / formula her aý / möwsüm / ýyl kolleksiýamyza goşulýar

  sap reňkler gel reňk

   

  Iň meşhur gel reňkiniň reňki näme ------- Kölegeli gel poli

  Iň ýokary hilli “Bare shades gel polish” -i nireden satyn alyp bilersiňiz ----- 10 ýyldan gowrak wagt bäri gel reňkini öndürýän täze reňk gözelligi ltd.Gel poliniň hili CND, Gelish, Gelbottle, OPI we ş.m. ýaly meşhur gel poliş markasy bilen deňdir.

  Dürli gülgüne reňkli jel, dürli görnüşli gülgüne reňkli jel, krem ​​ak dyrnak jeli, süýt ak gel poli, alça gülgüne jel we ş.m.

  Whiteumurtga ak jel

  Whiteumurtga ak gel dyrnagy

   

  Krem ak jel

    netural goýmak

  Goňur jel reňk

  ýalaňaç reňkli gel dyrnak sungaty 

  Däneli dyrnak jeli, ýalaňaç reňkli dyrnak jeli

  ýalaňaç reňkli manikýur 

  Süýji süýji gülgüne gel poli --- Köpükli hammam jeliniň reňki

  Köpükli hammam gel gel reňkli gülgünegel gel reňkli gülgünegülgüne gel reňkli

   

   

  Täze reňkli reňkli / ýalaňaç kölegeler dyrnak örtügi sizi tebigata ýakynlaşdyrýar we özüňiz boluň

   

   

   

  Reňkli reňkli polýaklary nädip ulanmaly

  1. Dyrnagy şekillendirip, dyrnak plastinasynyň arassa ýüzüni yzygiderli taýýarlaň

  2. Täze reňkli marka esasy palto gatlagy bilen çalyň, LED / UV çyrasynyň aşagynda 60-njy ýyllary bejeriň;

  3. 30-60-njy ýyllarda islegiňize görä bir gatlak ýa-da iki gatly kölegeli jel çalyň

  4. Örän ýalpyldawuk palto ýa-da Matt iň ýokary çykdajy, 60S üçin Cure;

  5. Arassalaýjy tarapyndan ýokarky paltanyň ýüzüni süpüriň.

  Maslahat:

  Her bir örtük üçin şol dyrnagyň gyrasyny ýapmagy ýatdan çykarmaň, haýsy esasy / ýokarky örtük ýa-da ýalaňaç arassa reňkler Gel polýakdan siňdiriň;

  Mat we Gloss effektleri hemmesi gowy;

  Derä ýa-da kesikula jel çalmaň

  Geliň dyrnakda has uzak dowam etmegini isleseňiz, esasy paltadan öň inçejik gatlak ulanylyp bilner

  Gaplamak:

  1) Hususy / ýöriteleşdirilen marka gel poli gaplamasy:

  Hususy marka belligi jel çüýşesine ýa-da jel poliş çüýşesi üçin Ekrana çap edildi

  Bir çüýşede 5gram / 8gram / 15gram / 20ml jel, köpükli tarelde 48pc ýa-da gutyda 12 çüýşe, soňra Master Carton-da

  2) elöriteleşdirilen jel poliş toplumy / toplumlaýyn gaplama:

  Gel markaly çüýşe ýa-da jel poliş çüýşesi üçin ekranda çap edilen hususy marka belligi,

  Celöriteleşdirilen jel dyrnagy we dyrnak gural gutusy / sowgat gutusy,

  Küpek çap edilen dyrnak gurallary üçin aýratyn lable

  3) Köp dyrnak jeli 1kg / küýze, 100ml jel / küýze, 250ml jel / küýze, 500ml jel poli / küýze ýaly gaplamak. Köpük daşarda, soň bolsa gel kartonda gaplaň.

   

   

  lomaý üpjünçilik jel poly

   

   

  Professional gel dyrnagy polýak zawody

  Gel polýak öndürijisi

  Gel polýak zawody


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habar býulleteniTäzelenmeler üçin habarly boluň

  Iber