Hünär derejeli ýokary derejeli 9D Cat Eyes gel dyrnak sungaty DIY üçin gowy

Gysga düşündiriş:

Hünär derejeli ýokary derejeli 9D Cat Eyes dyrnak sungaty üçin gowy

Önümiň ady: 9D Pişik Gözleri jeli

Marka ady: Täze reňk

Bahasy: çüýşede 8ml, 15ml

Goýmalar: Dyrnak sungatyny döretmek

Görnüşi: UV jeli

Reňk: Ajaýyp pişik gözleri bilen 12 reňk

Gelip çykyşy: Guangdong, Hytaý


Önümiň jikme-jigi

Iň oňat pişik göz jelini näme?

Üstünligi:

1) Aýratyn hem ýokary hilli magnit pigmentleri bilen, 21 günläp dowam edýän Super ýalpyldawuk

2) Ajaýyp parlak pişigiň gözleri gel reňk

3) Baý pişigiň göz pigmenti

4) “Aurora Cat Eye” jeli yzygiderlilik, tekiz, ýumşak we ulanmak aňsat

5) Bedenimiz üçin saglyk, wegetarian we zalym erkin jel poli

6) 36v ýa-da 48v Led we UV çyrasynyň aşagyndaky 60-njy ýyllarda gowy bejerilýär

7) Täze reňkli dyrnak jel markasy ABŞ, Angliýa, Fransiýa, Itlaý, Gollandiýa, ähli Euroewro ýurtlary, UVmeet ýaly ýerli bazar talaplary bilen daşary ýurt bazary üçin niýetlenendir.

 

Daşary ýurt gözellik sergisine gatnaşyň

Gel dyrnagy lak-görkeziş -2

 

 

Hytaýda hünärmen gel polýak zawody, bütin dünýäde professional pişik göz jelini öndürýär !!!

Hususy etiketkaly jel polisini goldaň / Custöriteleşdirilen jel laky:

1) Hususy logotip / Marka gurmak bilen Müşderini goldaň

2) Müşderä täze formula we täze reňk ösüşi bilen goldaw beriň

3) OEM, ODM we OBM hyzmatyny goldaň

4) Üýtgeşik formula ösüşi, zawodymyzdan kölegeler gabat gelýär

Gel Polýak zawody Hytaý Dyrnak jeli polýak öndürijisi

Professional Vivid 9D Chameleon / Aurora Pişik Gözleri Gel dyrnagy Polýak, 2021 iň meşhur Pişik Gözleri palto, Salon üçin ýokary derejeli dyrnak sungaty

9D pişik göz öndürijisi

 

Dürli reňkler pişigiň gözleri jel reňk, Dürli DIY dyrnak jel dizaýn talaplaryna laýyk geliň

 

 

 5D pişigiň gözleri

 

Mawy asman kameleon pişigiň göz jeli, DIY dürli görnüşli pişigiň göz dyrnagy dizaýny

jadyly pişik gözleri

 

“Green Light Forest Cat” göz dyrnak sungaty, Ajaýyp dizaýn we ajaýyp manikýur

Greenaşyl göwher hrustal pişigiň gözleri

 

Jübüt pişigiň gözünde UV çykmagy, romantik pişigiň gözleri manikýur

pişigiň gözleri

Galaxy Aurora Pişik göz jeli, Doly hyýaly

Gök gök pişigiň gözleri

 

Pişik göz jeli gyş möwsüminde töweregiňizdäki ähli adamlary gyzdyrýar

pişigiň gözleri

 

 

“Galaxy Bright Purple”, atylýan gel poli dyrnak sungaty

Neon pişigiň gözleri

 

 

Sealňyş metal pişigiň göz jeli ---- Dyrnak çeperçilik stilinden azat

2021 fasion / galaktika dyrnak sungatynyň dizaýny ------ 9D pişik göz jeli folga gel dyrnak çeper dizaýnyny birleşdirýär

9D / 5D / 3D pişik göz jelini nädip ulanmaly?9D / 5D / 3D pişigiň göz jelini nädip ulanmaly?

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary

    Habar býulleteniTäzelenmeler üçin habarly boluň

    Iber